«

Et udvalg der dur!

2 deltagereFritid & Samfund er ved at afslutte en stor undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker. Ønsket med undersøgelsen har været at afklare, hvorledes kommunerne har indfriet lovkravet om, at de skal lave en folkeoplysningspolitik. Undersøgelsen består af 3 dele: 1. del så på § 35, stk. 2-udvalgenes sammensætning og tildelte kompetencer; 2. del var spørgeskemaundersøgelsen af udvalgsmedlemmernes bedømmelse af udvalg og folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsens 3. og sidste del er en analyse af politikkernes indhold. Analysedelen forventes færdiggjort i sensommeren 2014. Resultater fra undersøgelsen viser stor og positiv opbakning hos foreningsrepræsentanter og kommunalpolitikere i § 35, stk. 2-udvalgene til lovkravet om, at kommunerne er forpligtiget til at lave en folkeoplysningspolitik.
Rapporten, bestående af undersøgelsens 1. del og 2. del, kan downloades her: Undersøgelse af politik og udvalg
Undersøgelsen er lavet på foranledning af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) samt de landsdækkende oplysningsforbund AOF, FOF, LOF, NETOP og DOF. Der er ydet støtte til undersøgelsen fra Kulturministeriet.