«

»

Nye politikker kommer til

Grundtvig og kursusMange kommuner er nu gået i gang med 2. runde af folkeoplysningspolitikkerne. En enkelt kommune, Viborg Kommune, har udarbejdet en helt ny politik. Haderslev Kommunes nyvalgte folkeoplysningsudvalg skal til at udarbejde en ny folkeoplysningspolitik, der dækker 4 år. Hos andre kommuner drejer det sig om større, eller mindre, ændringer af de eksisterende politikker som fx Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Københavns Kommune, Syddjurs Kommune. I Allerød Kommune, Hvidovre Kommune, Næstved Kommune og Odsherred Kommune er nedsat arbejdsgrupper til at revidere politikkerne. – Efter Kommunalvalget 2013 har der i de efterfølgende måneder, helt frem til maj i år, været afholdt nyvalg til § 35, stk. 2-udvalgene i flertallet af kommunerne. Vi håber, at folkeoplysningspolitik.dk kan være til inspiration for de nye udvalgsmedlemmer. Uanset om de skal udforme en ny politik helt fra bunden, eller de skal foretage gennemsyn og ajourføring af en allerede eksisterende politik.