Et udvalg der dur!

2 deltagereFritid & Samfund er ved at afslutte en stor undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker. Ønsket med undersøgelsen har været at afklare, hvorledes kommunerne har indfriet lovkravet om, at de skal lave en folkeoplysningspolitik. Undersøgelsen består af 3 dele: 1. del så på § 35, stk. 2-udvalgenes sammensætning og tildelte kompetencer; 2. del var spørgeskemaundersøgelsen af udvalgsmedlemmernes bedømmelse af udvalg og folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsens 3. og sidste del er en analyse af politikkernes indhold. Analysedelen forventes færdiggjort i sensommeren 2014. Resultater fra undersøgelsen viser stor og positiv opbakning hos foreningsrepræsentanter og kommunalpolitikere i § 35, stk. 2-udvalgene til lovkravet om, at kommunerne er forpligtiget til at lave en folkeoplysningspolitik.
Rapporten, bestående af undersøgelsens 1. del og 2. del, kan downloades her: Undersøgelse af politik og udvalg
Undersøgelsen er lavet på foranledning af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) samt de landsdækkende oplysningsforbund AOF, FOF, LOF, NETOP og DOF. Der er ydet støtte til undersøgelsen fra Kulturministeriet.

Nye politikker kommer til

Grundtvig og kursusMange kommuner er nu gået i gang med 2. runde af folkeoplysningspolitikkerne. En enkelt kommune, Viborg Kommune, har udarbejdet en helt ny politik. Haderslev Kommunes nyvalgte folkeoplysningsudvalg skal til at udarbejde en ny folkeoplysningspolitik, der dækker 4 år. Hos andre kommuner drejer det sig om større, eller mindre, ændringer af de eksisterende politikker som fx Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Københavns Kommune, Syddjurs Kommune. I Allerød Kommune, Hvidovre Kommune, Næstved Kommune og Odsherred Kommune er nedsat arbejdsgrupper til at revidere politikkerne. – Efter Kommunalvalget 2013 har der i de efterfølgende måneder, helt frem til maj i år, været afholdt nyvalg til § 35, stk. 2-udvalgene i flertallet af kommunerne. Vi håber, at folkeoplysningspolitik.dk kan være til inspiration for de nye udvalgsmedlemmer. Uanset om de skal udforme en ny politik helt fra bunden, eller de skal foretage gennemsyn og ajourføring af en allerede eksisterende politik.

Guide til folkeoplysningspolitik

Guide til kommmunal folkeoplysningspolitik som PDF